Implementace problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do výuky výchovy ke zdraví na základních školách v České republice a pregraduální přípravy učitelů

Autoři

SLANÁ REISSMANNOVÁ Jitka PETRÁKOVÁ Alena KOLLÁROVÁ Helena

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sucasti/Teoreticke_ustavy/Ustav_hygieny/Webpic/Zborniky/ZPaZ_2021.pdf
Klíčová slova public health; emergencies; crisis situations; teacher education; COVID-19; security literacy; health literacy; competences
Popis Ochrana člověka za mimořádných událostí a krizových situací je v současné době velmi aktuální a frekventované téma. Nejen současná epidemiologická situace a pandemie COVID-19, související opakované vyhlášení nouzového stavu, ale také další události, jako jsou například záplavy, zemětřesení, teroristické útoky a jiná rizika pro lidské zdraví, kladou zvýšené požadavky na připravenost obyvatel, jejich výchovu a vzdělávání v této oblasti. Ve vzdělávání občanů hraje klíčovou roli vzdělání na úrovni povinné školní docházky, které úzce souvisí s přípravou učitelů. Cílem sdělení je představit koncepci základního vzdělávání v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí a krizových situací v České republice a s tím související koncepci pregraduálního vzdělávání učitelů. Představeny budou výsledky analýzy kurikulárního dokumentu platného pro základní vzdělávání v České republice, vzdělávací oblasti Člověk a zdraví – vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a výsledky analýzy učebnice výchovy ke zdraví v oblasti bezpečnostních témat. Dále čtenáře seznámíme s analýzou studijních plánů vybraných pedagogických fakult (Brno a Olomouc) a ukotvením bezpečnostních témat v těchto dokumentech. Příspěvek také představí nový metodický materiál, který by měl sloužit jako podpůrný materiál ve výuce tohoto obsáhlého a složitého tématu na základních (ale i vysokých) školách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.