Využití O365 technologií při výuce ekonomických předmětů na střední odborné škole

Autoři

ZELNÍČKOVÁ Helena VOREL David MARINIČ Peter

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Východiska: Distanční výuka přináší do škol nový pohled na vzdělávání žáků. Vzhledem k plošnému distančnímu vzdělávání na středních školách v celé České republice musí učitelé středních odborných škol hledat způsoby naplnění vzdělávacích cílů svých odborných předmětů. K tomu učitelé využívají dostupných prostředků poskytnutých odbornou školou, na které působí. Učitelé se tak naučili efektivně používat široké spektrum vzdělávacích programů či cloudové služby. Umožňuje jim to aplikovat různé formy didaktických metod práce se žáky i propojení mezi žáky a učiteli v rámci videohovorů. Školami je často využíváno cloudové služby O365 (Microsoft 365 Education, 2021). Pro kvalitní výuku je však nutné přizpůsobit celý výukový materiál, s kterým žáci i učitel na internetu pracují. Je také nutné zohlednit technologickou vybavenost všech žáků. Cíle: Hlavním cílem příspěvku je popsat praktické využití cloudových služeb O365 při výuce v ekonomických předmětech vybrané střední odborné školy. Dalším dílčím cílem příspěvku je definovat výukové metody, které lze v rámci výuky v odborných předmětech využít a popsat jejich konkrétní využití pro dosažení cílů výuky. Metody: V příspěvku je provedená analýza využitých výukových metod a technologií při distanční výuce v cloudové službě O365. Rovněž je využita i komparace možných variant výuky. Součást příspěvku představují i ukázky konkrétních didaktických pomůcek v návaznosti na distanční výuku. Výsledky: V příspěvku jsou popsány konkrétní příklady práce v cloudové službě O365 a příklady výukových textů, využívaných v reálné výuce. Stručně jsou shrnuty poznatky, popisující fenomén podvádění u žáků na internetu při distanční výuce. Dále jsou ze zjištěných dat uvedeny konkrétní doporučení pro pedagogickou praxi s programem O365, s přesahem využití v ostatních odborných předmětech vyučovaných na středních odborných školách. Závěr: V příspěvku je analyzována efektivita využití O365 při výuce a jsou prezentovány konkrétní metody výuky odborných předmětů ekonomického zaměření. Příklady praktického využívání programu O365, doplněny o problematiku podvádění v podmínkách distanční výuky tak přispívají k rozvoji vzdělávacích podmínek na středních odborných školách a rozvoji digitální gramotnosti. Přenositelnost těchto poznatků i na další odborné předměty tak představuje potenciál širšího rozvoje odborného vzdělávání
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.