Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky se sluchovým postižením. Metodická příručka

Autoři

BYTEŠNÍKOVÁ Ilona DOLEŽALOVÁ Lenka HORÁKOVÁ Radka

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Metodická příručka představuje specifika procesu vzdělávání žáka se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí základní školy. Text je koncipovaný tak, aby podal pedagogickým pracovníkům ucelený přehled o různých typech sluchového postižení, kompenzačních pomůckách a jejich využití ve vzdělávacím procesu. Popsány a specifikovány jsou zásady správné komunikace s žáky se sluchovým postižením při individuální i skupinové práci, organizace vzdělávacího procesu (úprava prostředí i časová), metody a formy výuky, stejně tak personální podpora ve výuce a různé náměty pro práci se žáky se sluchovým postižením a celou třídou. Součástí textu je kapitola představující výsledky výzkumného šetření realizovaného ve vybrané základní škole, kde je vzděláván žák se sluchovým postižením.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.