Developing a long-term internationalization strategy: A case study from the Faculty of Education, Masaryk University

Název česky Rozvoj dlouhodobé internacionalizační strategie: Případová studie z Pedagogické Fakulty Masarykovy Univerzity
Autoři

KOŠATKA David JANÍK Zdeněk

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Pedagogická Fakulta je jednou z deseti fakult Masarykovy Univerzity, která se nachází v České Republice, s více než 4800 studenty a 400 akademickými pracovníky. Vedoucí univerzity a zástupci jednotlivých fakult aktuálně kompletují strategický plán pro roky 2021-2028. Pedagogická fakulta se rozhodla využít její zapojení do přípravy strategického plánu na univerzitní úrovni, jako příležitost k revizi přístupu fakulty k internacionalizaci a odklonu od zaměření se na vstupy a výstupy (např. počet zahraničních studijních programů a účastníků) k výsledkům - to obnáší zlepšení interkulturních a globálních kompetencí všech studentů a vyučujících prostřednictvím internacionalizace kurikula, výuky, tréninku a výzkumu. Strategický plán Pedagogické fakulty, namísto pouze doplňkového přístupu, integruje internacionalizaci do všech aspektů vysokoškolského vzdělávání, včetně sociální role fakulty. Proces přípravy nové internacionalizační strategie dále reflektuje idiosynkrazii 23 fakultních kateder, podpořený výzkumem (online dotazníky a semi-strukturované rozhovory) týkající se akademických pracovníků a potřeb a očekávání studentů v rámci internacionalizace. Studie prezentuje nejvýznamnější výsledky procesu vytváření a implementace internacionalizačních strategií na Pedagogické fakultě a popisuje principy, kterými se tento proces řídil: dialog s ohledem na poslání s akademickými pracovníky, budování kultury strategické podpory internacionalizace na akademických pracovištích, rozvíjení mindsetu pro sdílení a spolupráci napříč katedrami a komunikaci příkladů předpokládané budoucnosti internacionalizované fakulty. Doufáme, že studie poskytne inspirativní příklad internacionalizačních aktivit stakeholderům a decision makerům v oblasti internacionalizace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.