Výzkum v didaktice cizích jazyků III

Autoři

JANÍKOVÁ Věra HANUŠOVÁ Světlana

Rok publikování 2020
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Didaktika cizích jazyků je dnes již pevně etablovaným vědním oborem, v jehož rámci je realizováno značné množství výzkumů a studií. Také předložená publikace má za cíl dále rozšiřovat poznání v oblasti učení a vyučování cizím jazykům a přispět ke zkvalitnění výzkumu v tomto oboru. Texty zahnuté ve sborníku Výzkum v didaktice cizích jazyků III představují odborné statě studentů doktorského studijního programu Didaktika cizího jazyka, který je realizován na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a které navazují na on-line konferenci Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu, která se uskutečnila 5. 11. 2020 právě na Masarykově univerzitě. Autoři ve svých příspěvcích představují parciální výsledky svých empirických výzkumů, a to především přehledové studie, ve kterých shrnují a hodnotí současný stav poznání ve vybrané výzkumné oblasti a rovněž studie, které nastiňují aktuální výsledky jejich disertačních výzkumů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.