Obava z komunikace v cizím jazyce ve výuce: česká adaptace škály Foreign Language Classroom Anxiety Scale

Autoři

JELÍNKOVÁ Jaroslava

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Výzkum v didaktice cizích jazyků III
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova communication in teaching; foreign language; adaptation of foreign language classroom anxiety scale; exploratory factor analysis
Popis Předkládaná studie přináší informace o procesu a výsledcích adaptace škály Foreign Language Classroom Anxiety Scale, která měří obavy z komunikace ve výuce cizího jazyka (Horwitz, Horwitz & Cope, 1986). Proces adaptace na české podmínky zahrnoval ověření obsahové validity, konstruktové validity a identifikaci faktorové struktury nástroje. Na základě výsledků explorační faktorové analýzy v programu STATISTICA 13.3 byla navržena redukce položek z třiceti tří na třináct položek. Vnitřní konzistence adaptované Škály obavy z komunikace v cizím jazyce ve výuce vykázala dostatečný koeficient Cronbachova alfa 0,82.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.