Posouzení vlivu zpětné vazby na kvalitu cizojazyčného psaní pomocí nástroje na automatickou analýzu přirozeného jazyka TAALES

Autoři

POJSLOVÁ Blanka

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem studie bylo posoudit vliv intervence v podobě dvou zpětnovazebných strategií na lexikální propracovanost cizojazyčného psaní pomocí nástroje na automatickou analýzu přirozeného jazyka TAALES. Účastníci studie (65) byli pokročilí uživatelé angličtiny jako cizího jazyka, kteří byli rozděleni do dvou porovnávaných skupin. První skupina obdržela ke svému textu opakovanou zpětnou vazbu výhradně od učitele, zatímco druhá skupina obdržela kombinovanou zpětnou vazbu nejdříve od tří vrstevníků a pak od učitele. Výsledky studie zkoumající změny v lexikální propracovanosti jako aspektu kvality cizojazyčného psaní mezi pretestem a posttestem ukázaly, že obě zpětnovazebné strategie přispěly ke statisticky významnému zlepšení v kvalitě písemné produkce z hlediska lexikální propracovanosti v obou skupinách, ale v písemné produkci obou skupin nebyl po realizaci intervence významný rozdíl.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.