L’enseignement de la production orale en ligne : revue de littérature

Název česky Výuka řečové dovednosti mluvení online - přehledová studie
Autoři

NERUŠILOVÁ Terezie

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Romanistica Comeniana
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Časopis vydávaný Katedrou romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/vedecky-casopis-romanistica-comeniana/
Klíčová slova speaking skill; ICT; new technologies; teaching French as a foreign language
Popis Cílem přehledové studie je zmapovat současný stav výzkumu spojeného s využíváním nových technologií ve výuce řečové dovednosti mluvení v cizím jazyce. V článku je představeno devět mezinárodních studií, které ukazují, jakými způsoby lze používat asynchronní online nástroje ke zlepšení mluvení studentů. Zvláštní důraz je ve zkoumaných studiích kladen jednak na pozitivní vliv technologií na motivaci studentů a také na zdůraznění důležitosti zpětné vazby. Tato přehledová studie slouží jako základna pro doktorský výzkum věnující se využívání ICT nástrojů pro zlepšení řečové dovednosti mluvení u začínajících studentů francouzského jazyka.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.