La littérature, outil toujours actuel dans l'enseignement de FLE

Název česky Literatura jako stále aktuální nástroj ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka
Autoři

BAKEŠOVÁ Václava

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Romanistica Comeniana
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Časopis vydávaný Katedrou romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/vedecky-casopis-romanistica-comeniana/
Klíčová slova didactics of literature; language teaching methodologies; key skills for the 21st Century; creativity; intercultural competence
Popis Na základě diachronního pohledu na přítomnost literatury v metodách výuky francouzského jazyka a v souladu se současným výzkumem v oblasti výuky literatury si tento článek klade za cíl zamyslet se nad novými možnostmi studia a porozumění literárním textům zaměřeným především na rozvoj interkulturní kompetence studentů. V současných vzdělávacích programech pro budoucí učitele FLE se znalosti francouzské literatury přenášejí na studenty inovativními způsoby, což nevyhnutelně přináší novou, odlišnou zkušenost s tvůrčím čtením a interpretací s cílem upoutat pozornost studentů pomocí literatury, a tím je vést i k rozvoji jazykových a mezikulturních dovedností zásadních pro 21. století, které definuje například i Evropská komise.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.