Výzkum kvality výuky odborných předmětů s využitím didaktických kazuistik

Autoři

PECINA Pavel MARINIČ Peter

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Předložená empirická studie je věnována dosud málo zkoumané oblasti, a to využití didaktických kazuistik v rámci výzkumu kvality výuky odborných předmětů. V první části jsme uvedli teoretická východiska zkoumání kvality výuky a zakotvili téma do stávajícího systému výzkumů kvality výuky v oblasti didaktických kazuistik. Předmětem zájmu druhé části je shrnutí hlavních zjištění didaktické kazuistiky, realizované ve výuce odborného technického předmětů na střední odborné škole ve Vyškově. V první části byla využita analýza domácích a zahraničních informačních pramenů s následnou syntézou a vyvozením kritických závěrů a specifik v oblasti využití didaktických kazuistik ve výuce odborných předmětů. V druhé části byla využita případová studie (didaktická kazuistika) aplikovaná na výuku odborných předmětů na středních školách. Hlavním výsledkem je charakteristika specifik využití didaktických kazuistik ke zkoumání kvality výuky v podmínkách výuky odborných předmětů. Dále potom prezentovaná jedna původní didaktická kazuistika ve výuce odborného technického předmětu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.