Využití aplikované behaviorální analýzy při snižování výskytu chování spojeného s Pika syndromem u dítěte s poruchou autistického spektra

Autoři

SYCHRA REUCCI Tullia PANČOCHA Karel

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Archiv časopisu UNIPO
Klíčová slova autism spectrum disorder; problem behavior; PICA; behavioral intervention; applied behavior analysis
Popis Lidé s poruchou autistického spektra nebo s omezeným repertoárem dovedností často vykazují specifické problémové chování, mezi něž patří i syndrom PIKA (jedení nejedlých předmětů). Toto chování snižuje kvalitu života jedince a v některých případech může být i zdravotně rizikové či život ohrožující. Cílem výzkumu bylo pomocí zvolených metod a technik užívaných v rámci aplikované behaviorální analýzy snížit problémové chování u dítěte s poruchou autistického spektra a pomocí vizuální analýzy dat ověřit účinnost intervence. Mezi zvolené techniky patřil time-out, tedy odnětí předmětu/aktivity po stanovený čas, a diferencované posilování alternativního chování (DRA), tedy funkční komunikace a hry. Díky zvolené metodice designu s jedním subjektem bylo možné stanovit úspěšnost intervence u konkrétního dítěte. Volba reverzního designu (reversal design) pak umožnila s velkou pravděpodobností potvrdit vliv nezávislé proměnné na změnu v chování. Intervence u dítěte snížila frekvenci problémového chování a jeví se jako úspěšná.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.