Outdoor Education in Geography: A Specific Educational Strategy

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Terénní výuka v zeměpise: specifická výuková strategie
Autoři

SVOBODOVÁ Hana

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Monografie si klade za úkol přiblížit terénní výuku jako silnou výukovou strategii, popsat její vztah ke školnímu kurikulu a podat učitelům pomocnou ruku k vytvoření koncepce terénní výuky. To vše je založeno na výzkumu přínosů terénní výuky pro učení a rozvoj pohybové aktivity. První část publikace pojednává o terénní výuce jako o specifické strategii učení. Je analyzováno zakotvení terénní výuky v českém školním kurikulu, jsou nastíněny kroky nezbytné pro její realizaci, ať už se jedná o přípravu samotného učitele nebo žáků. Rovněž jsou představena doporučení pro tvorbu koncepce terénní výuky na základní škole včetně modelové přípravy. Druhá část publikace je věnována výzkumu terénní výuky jako silné výukové strategie, který byl realizován ve spolupráci s učiteli základních škol, žáky modelové základní školy a jejich rodiči.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.