Jak řeč ovlivnila člověka: o evoluci moderní lidské řeči a mysli

Autoři

KRÁSA Jan

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Každá technologie, kterou kdy člověk využíval po delší dobu, jej nějak ovlivnila: ovlivnila lidskou komunikaci, slovní zásobu a metaforický prostor jazyka, motivační prostor i lidské chování. Kromě dopadu na komunikaci a psychiku však každá technologie (tu více, tu méně) proměnila i lidské tělo: od orgánů až po nervové spoje a projekce do centrální nervové soustavy. Vedle toho nejedna technologie umožnila člověku začít využívat specifické zdroje natolik, že vedla k nepředvídatelnému rozvoji lidské kultury (např. domestikace ohně či obilnin nebo vynález písma). Čím déle nějaká technologie na člověka působila, tím více jej měla možnost ovlivnit. Jak člověka za dobu, co ji používá, ovlivnila řeč? To je hlavním tématem této studie. Aby bylo možno hledat odpovědi, je potřeba nejprve stanovit, jaké atributy má moderní lidská řeč, a tak ji odlišit od předverbální komunikace. Tato studie klade počátek moderní lidské řeči před technologii pohřbívání, kterou lze doložit již před sto tisíci lety. Řeč je technologie, která v oblasti komunikace odhalila prostor nekonformity, a tak umožnila neodhadnutelný a ohromný vývoj lidské kultury. Nejenže zásadně proměnila anatomii lidského těla (mluvní orgány, speciální oblasti na mozkové kůře atd.), ale také proměnila podstatu lidství v tom, že vedla ke vzniku vnitřní řeči, ve které dochází ke každodenní redefinici toho, co je existence.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.