Řečové akty omluvy u českých studentů v angličtině (L2): vybrané výsledky pilotáže

Autoři

LAHODOVÁ VALIŠOVÁ Marie

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Výzkum v didaktice cizích jazyků II
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova pragmatic competence; speech acts; apologies; written discourse completion task; oral production task
Popis Ve druhé polovině 20. století došlo k posunu vědecké pozornosti od lingvistické kompetence ke kompetenci komunikační a pragmatické (Hymes, 1972; Canale & Swain, 1980; Canale, 1983; Bachman, 1990; Bachman & Palmer, 1996; Usó-Juan & Martínez-Flor, 2006). Výsledkem bylo množství zahraničních studií zabývajících se řečovými akty. Cílem mého dizertačního projektu je osvětlit strategie řečových aktů omluvy, které používají čeští vysokoškolští studenti v angličtině jako cizím jazyce (L2), neboť v českém prostředí podobná studie dosud nebyla publikována. Tento příspěvek prezentuje výsledky předvýzkumu, jehož prvním cílem bylo porovnat dva typy sběru dat – otevřený dotazník typu test kompletace diskurzu v písemné podobě (discourse completion task, DCT) a ústní kompletaci diskurzu (oral production task, OPT). Druhým cílem předvýzkumu bylo zjistit, jaké strategie omluv používají čeští studenti v angličtině jako L2. Výsledky ukazují, že obě techniky sběru dat přinášejí velmi podobná data – tři hlavní strategie omluv byly u obou technik stejné: vyjádření lítosti, nabídnutí nápravy a vysvětlení, co se stalo.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.