Research in Foreign Language Pedagogy

Název česky Výzkum v didaktice cizího jazyka
Autoři

JANÍKOVÁ Věra HANUŠOVÁ Světlana

Rok publikování 2018
Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Sborník je výstupem projektu specifického výzkumu Výzkum učení a vyučování cizích jazyků pod registračním číslem (MUNI/A/0881/2017). Jednotlivé příspěvky představují výzkumná šetření doktorských studentů v oboru Didaktika cizího jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Studie jsou napsány v anglickém, německém a ruském jazyce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.