Dotazník měření úrovně klíčových kompetencí pro žáky ZŠ

Autoři

LUKAS Josef BARTOŠOVÁ Kateřina KRÁSA Jan

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje proces tvorby a výslednou podobu diagnostického nástroje pro měření úrovně klíčových kompetencí žáků druhého stupně základních škol. Jedná se o screeningový dotazník tří klíčových kompetencí (k učení, k řešení problémů, kompetence sociální a personální), jehož pilotní ověřování probíhalo na školách v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji na vzorku cca 500 žáků. Dotazníky vyplňují žáci v rámci sebehodnocení, následně však s dotazníky může pracovat i učitel, který výsledky může využít pro změny způsobů práce s konkrétními žáky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.