Mediální obraz dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti v ČR

Autoři

TUŽILOVÁ Petra

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se tematicky vztahuje k projektu disertační práce, která se věnuje podpoře čtenářství a čtenářské gramotnosti směrované od učitelů k rodičům dětí 4. ročníků ZŠ. V této souvislosti se nabízí otázka, jakou představu mají rodiče o dětském čtenářství a čtenářské gramotnosti, neboť s ní pak úzce souvisí, zda mají a jak projevují zájem o podporu při rozvíjení čtenářské gramotnosti dětí. Příspěvek sonduje, jak je oblast čtenářství a čtenářské gramotnosti představována médií, se kterými mohou rodiče přicházet do styku ať už v tištěné či elektronické podobě. Přináší náhled na objem článků v MF Dnes a portálu iDnes.cz věnujících se uvedenému tématu v letech 2012–2017 a dělí tyto články do tematických kategorií. V závěru se zamýšlí nad přínosem těch to článků rodičům a běžné veřejnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.