Zur Implementierung der Curriculumreform in der Tschechischen Republik: Akzeptanzstudie unter Lehrpersonen und Schulleitung

Logo poskytovatele
Název česky K implementaci kurikulární reformy v České republice: sudie o akceptaci reformy mezi vedením škol a vyučujícími
Autoři

JANÍK Tomáš KOUBEK Petr NOVOTNÁ Jiřina

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V příspěvku představíme pokračující výzkum akceptace kurikulární reformy v České republice. Navážeme na příspěvek přednesený na konferenci ÖFEB v roce 2016 (Janík et al., 2016) a zaměříme se na monitoring počátku implementace reformy kurikula, která směřuje k sjednocení soustavy základních škol v ČR. Tato změna je implementována v souvislosti s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a směřuje k jednotné, inkluzivní základní škole. V úvodu příspěvku budou vysvětlena východiska změny kurikula a rozšíření působnosti základní školy také na žáky z různou mírou znevýhodnění či z rizikového socioekonomického rodinného prostředí. Stručně bude přestaven kurikulární model který umožní difuzní realizaci kurikula ve školní výuce – tedy plně diferencovanou výuku a hodnocení výsledků učení žáků. Bude představen též model podpory žáků tak, aby se mohli vzdělávat společně, s respektem k individuálním, specifickým vzdělávacím potřebám. Monitoring této proměny školního vyučování/učení vychází ze studií akceptace a implementace reforem a vychází tak z modelu sociokulturní změny ve vzdělávání M. Fullana. Slouží tedy podpoře počáteční implementace a jejímu usnadnění přímo u klíčových aktérů, kterými jsou rodiče, žáci, učitelé a ředitelé škol. Pro konkrétní operacionalizaci kurikulární změny od základní školy k inkluzivní základní škole byl využit nástroj vlastní konstrukce, který je využíván v národních systémových projektech financovaných z ESF. Tento nástroj a celkový design monitoringu představíme v příspěvku vč. analýzy prvního výběrového šetření, které proběhlo mezi řediteli škol v rámci jejich kurzu celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v listopadu 2016. V závěrečné části příspěvku představíme model monitoringu implementace v další její fázi, který bude realizován v rámci spolupráce resorních organizací MŠMT, krajských úřadů, školských poradenských zařízení, vysokoškolských a výzkumných pracovišť v následujících 5 letech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.