English Discourse Studies in the Times of Change. Seventh Brno Conference on Linguistics Studies in English. 12-13 September 2016. Conference Proceedings.

Název česky Anglická diskurzní studia v měnícím se světě. Sedmá brněnská lingvistická konference o lingvistických studiích v agnličtině. Konferenční sborník.
Autoři

HŮLKOVÁ Irena JANČAŘÍKOVÁ Renata

Rok publikování 2017
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Sborník předkládá vybrané odborné studie, které byly prezentovány na Sedmé brněnské lingvistické konferenci pořádané Pedagogickou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně ve dnech 12.-13. září 2016. Ústředním tématem byly současné trendy v oblasti anglických lingvistických studií v rámci různých typů žánru a diskurzu. Studie ve sborníku se zabývají jazykem žánrů tradičních i relativně nových a blíže analyzují např. interkulturní rozdíly v jazyce úvodní části odborných článků, lexikální kolokace současného jazyka, humor v jazyce talk show, genderové rozdíly v jazyce bloggerů, strukturu seriozních novinových zpráv, online vzdělávací videa, literární diskurz a překlad a proces změn v angličtině v kontextu Oxford English Dictionary.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.