Warum verlassen Lehreranfänger ihre Schule oder ihren Beruf?

Logo poskytovatele
Název česky Proč učitelé novicové opouští svoji školu či profesi?
Autoři

JANÍK Miroslav HANUŠOVÁ Světlana MINAŘÍKOVÁ Eva

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem prezentované studie je zjistit, proč učitelé novicové opouští profesi (leavers), školu (movers) či proč zůstávají na škole, kde již působí. Výzkumné otázky byly stanoveny následujícím způsobem: Jak vnímají učitelé novicové (do 3 let praxe) institucionální, interaktivní a kulturní rovinu své praxe a jakou roli hrají tyto roviny při rozhodování o budoucí kariéře? Jako výzkumný nástroj byl využit dotazník vlastní konstrukce. Výzkumný vzorek tvoří 122 učitelů noviců z České republiky s praxí do 3 let. Výsledky ukazují, že stayers, movers a leavers se liší ve vnímání zmíněných rovin: Signifikantní se ukázaly být rozdíly mezi stayers a movers ve vnímání institucionální a interaktivní roviny, přičemž – nikoli překvapivě – movers byli negativněji naladěni. Leavers se odlišovali od stayers částečně ve vnímání institucionální roviny (kolegové a vedení) a kulturní roviny. Že jsou leavers negativněji naladění bylo podpořeno tím, že jako důvod pro ukončení kariéry byl uváděn plat a společenský kontext. Pro movers se ukázaly jako důvody pro opuštění školy vedení školy a kolegové ve škole. V příspěvku budou také prezentovány predikční modely, které umožní detailnější porozumění profesních intencí začínajících učitelů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.