Zdeněk Kožmín a strukturalismus

Autoři

SLÁDEK Ondřej

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bohemica litteraria
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/136371
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova Zdeněk Kožmín ; Jan Mukařovský ; Structuralism ; Structural Poetics and Aesthetics ; Theory of Interpretation ; Philosophy and Literature
Přiložené soubory
Popis Zdeněk Kožmín je autorem mnoha inspirativních interpretací literárních děl, ale také tvůrcem specifické interpretační metody. Studie se zabývá vztahem Zdeňka Kožmína ke strukturalismu, mapuje strukturalistické principy, které Kožmín přijal a zakomponoval do své teoretické a metodologické výbavy. V textu je zmíněno 7 klíčových principů (dílo jako fenomén sui generis, práce s materiálem, pojetí celku a struktury, pojetí uměleckého díla jako znaku, pojetí modelu, dynamika struktur, dialektika). Autor článku dokládá, že strukturální analýza literárního díla a popis strukturního dění se staly pevnou součástí Kožmínova interpretačního přístupu k literatuře. Strukturalismus Kožmín nicméně nevnímal jako jedinou možnou metodu studia literárních děl, nýbrž jako východisko, jako oporu při rozvíjení interpretačního dialogu s textem. Tím, čím Kožmín zásadně přispěl k rozvoji české literární vědy, bylo rozšíření strukturalismu o interpretační a filozoficko-existenciální rozměr.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.