Analýza výzkumných poznatků a zahraničních zkušeností jako východisko pro koncipování adaptačního období pro začínají učitele

Logo poskytovatele
Autoři

JANÍK Tomáš MINAŘÍKOVÁ Eva ULIČNÁ Klára JANÍK Miroslav

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Začínající učitelé jsou kategorií učitelů vyžadující speciální pozornost, a to nejen proto, že učitelský noviciát představuje citlivou fázi v procesu stávání se učitelem, ale také proto, že začínající učitelé jsou předpokladem revitalizace učitelské profese i školy jako takové. Není tedy divu, že se začínajícím učitelům věnuje pozornost mj. v souvislosti s tvorbou učitelských standardů a kariérních systémů v různých zemích vč. České republiky. U nás je tato problematika řešena z úrovně MŠMT ve vazbě na standard a kariérní systém v rámci snah o budování komplexního systému podpory učitelské profese. V rámci projektu "GA15-12956S Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů”, který je řešen na PdF MU, jsou sledovány související zahraniční přístupy a empiricky zkoumány problémy a potřeby začínajících učitelů v České republice. V příspěvku bude představen záměr tohoto výzkumu a povede se diskuse o tom, jak by mohly jeho výsledky vstoupit do aktuálních snah MŠMT směřujících k vytvoření adaptačního období pro začínající učitele.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.