3A metodika: od kazuistik k transdidaktickému zobecnění

Logo poskytovatele
Autoři

SLAVÍK Jan JANÍK Tomáš NAJVAR Petr KNECHT Petr

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem prezentace bylo ukázat, jak může použití metodiky 3A napomoci utváření vědění pro zlepšení v profesním společenství. Konkrétně bylo použití metodiky 3A ilustrováno kazuistikami výukových situací. Zároveň byly hledány cesty pro transdidaktické zobecnění poznatku generovaných jednotlivými kazuistikami. Zaměřením na analýzy výukových situací navazujeme na celou řadu různých publikovaných přístupů. Jedním z nich je Model didaktické rekonstrukce, který pracuje se základními komponentami obsahového vyučování a učení. Inspirací byl rovněž přístup Design-Based Research, který pracuje s požadavkem na obsahové zaměření a na dosažení nejvyšší možné míry porozumění obsahu u žáka. Čerpáme i z přístupu Critical Didactic Incidents jako metody analýzy pracovní (profesní, expertní) činnosti s cílem dosáhnout co nejhlubšího porozumění jejím podstatným složkám rozhodujícím o úspěšnosti výsledku. V prezentaci byla popsána a využita metodika 3A (výzkumný přístup o třech krocích: Anotace je stručným shrnutím výukové situace a jejího kontextu, Analýza je rekonstrukcí situace s ohledem na transformaci obsahu (s využitím konceptového diagramu) a Alterace je navržený alternativní postup (vedoucí ke zvýšení kvality výukové situace). Srovnání několika kazuistik umožnilo nahlédnout na společné a rozdílné rysy analyzovaných výukových situací a odhalit a exemplifikovat specifické typy didaktických formalismů (např. odcizené poznávání a utajené poznávání).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.