Projektované kurikulum tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku a jeho srovnání s vybranými aspekty českého projektovaného kurikula

Autoři

HABRDLOVÁ Martina

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Mnohými autory naznačované neuspokojivé výsledky české kurikulární reformy vnucují otázku, v čem spočívá ona neúspěšnost a jakým způsobem je možné dílčí problémy reformy eliminovat. Za dané situace má výzkum v oblasti kurikulární problematiky klíčovou roli. Skutečnost, že se implementace reformy neobchází bez komplikací, nás směřuje k výzkumu zahraničního kurikula, neboť se domníváme, že takové šetření přinese inspiraci, poučení a může napomoci rozvíjení stávajících vzdělávacích modelů. V předložené studii proto analyzujeme projektované kurikulum tělesné výchovy Irské republiky se zaměřením na primární vzdělávání. Věříme, že takto podpoříme reflexi a snad i náležitější porozumění českému kurikulu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.