Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities

Název česky Sociální inkluze osob s mentálním postižením
Autoři

PIPEKOVÁ Jarmila VÍTKOVÁ Marie BARTOŇOVÁ Miroslava PANČOCHA Karel SLEPIČKOVÁ Lenka ŘEHULKA Evžen VAĎUROVÁ Helena

Rok publikování 2015
Druh Odborná kniha
Citace
Popis V odborné knize je prezentována část z výzkumu podpořeného mezioborovým výzkumným projektem MUNI/M/0012/2013 Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace a s finanční podporou Institucionálního rozvojového plánu PdF MU. Úspěšná inkluze souvisí s kvalitou života lidí, rovností ve vzdělávání, humanizací ve škole. Školská inkluze postupně přerůstá v sociální inkluzi, a to zapojením osob s mentálním postižením do běžných činností dospělých, s možností pracovního uplatnění, samostatného bydlení a využíváním volného času. Výzkumná monografie je prokládána výzkumným šetřením autorů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.