Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí

Autoři

PROCHÁZKOVÁ Lucie

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Stěžejním tématem této monografie je práce a uplatnění lidí s postižením na trhu práce. Úvodní kapitoly tvoří teoretický vstup do tématu práce, zaměstnávání, postavení člověka s postižením ve společnosti, možnosti pracovního uplatnění a podpora při něm. Následně jsou popsány příklady české i zahraniční dobré praxe z oblasti podpory při přípravě a uplatnění na trhu práce. Dále jsou zde představeny výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na postoje společnosti k pracovnímu začlenění lidí s postižením.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.