Employment of people with disabilities – experience of the employers

Název česky Zaměstnávání lidí s postižením - zkušenosti zaměstnavatelů
Autoři

PROCHÁZKOVÁ Lucie

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Mezi překážky v pracovním uplatnění lidí s postižením patří postoje společnosti, zaměstnavatelů i lidí s postižením, překážky v prostředí a v systému. řada zaměstnavatelů je ochotna zaměstnávat, setkávají se však s řadou obtíží. Zaměstnávání je aktuálním tématem v celé Evropě, stejně tak podpora znevýhodněných skupin lidí. Tato přednáška představí první výsledky kvalitativního výzkumu zaměřeného na zkušenosti zaměstnavatelů se zaměstnáváním lidí s postižením v České republice. Dalším tématem je prekarizace práce a prekérní pracovní podmínky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.