Self-concepts and Views of Others in Intercultural Communication

Název česky Sebepojetí a vnímání druhých v interkulturní komunikaci
Autoři

JANÍK Zdeněk

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Naše sebepojetí a vnímání druhých se odvozuje z identifikace sebe sama jako členů kulturních skupin a z povědomí sebe sama a vnímání druhých v určité situaci. V interkulturním kontextu vystupujeme z kulturních rámců a rámců identifikace, které nám slouží k rozpoznávání známého a tyto rámce testujeme a revidujeme při setkávání s novým a neznámým v interkulturních situací. Cílem prezentovaného výzkumu je: určit kontext interkulturních situací, které ovlivňují sebepojetí členů různých kultur ve vzájemné interkaci v prostředí české kultury (1), zjistit jak sebepojetí a vnímání druhých se může měnit v závislosti na interkaci jedinců v interkulturním kontextu (2). Data k výzkumu byla získávána prostřednictvím diskurzivní interpretace pětset tzv. reflektivních deníků, ve kterých přes sto mezinárodních studentů různých národností analyzovali svou interkulturní zkušenost během studia na Masarykově univerzitě v Brně. Přestože dosavadní výsledky výzkumu zatím neumožňují předložit zevšeobecňující závěry, výzkum přináší zajímavé dílčí závěry o studentech ze Spojených států amerických, jejich sebepojetí a vnímání druhých v porovnání s příslušníky jiných kultur.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.