Výzkumný exkurz do dramatické výchovy

Autoři

KLAPKO Dušan REMSOVÁ Lenka

Rok publikování 2013
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kolektivní monografie se věnuje problematice teoretického a výzkumného uchopení dramatické výchovy z pohledu možností nových přístupů ke vzdělávání s přihlédnutím k sociálně znevýhodněným skupinám. Obsah kapitol je členěn do dvou prolínajících se rovin. První rovina se zaměřuje na zmapování zvolených (kritických) teorií a paradigmatických přístupů v kontextu dramatické výchovy, resp. divadla a poznání. Druhá rovina se zabývá výzkumnými analýzami popisujícími účinky vybraných metod dramatické výchovy a postavení předmětu dramatické výchovy ve školství. Cílem publikace je prezentovat způsoby realizace sociální inkluze v edukaci prostřednictvím dramatické výchovy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.