Analýza výukových situací se zaměřením na výuku druhého cizího jazyka v kontextu konceptu mnohojazyčnosti

Autoři

JANÍK Miroslav

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Text je věnován otázce podpory mnohojazyčnosti ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Mnohojazyčnost chápeme jako schopnost ovládat alespoň tři jazyky na různých úrovních. V rámci implementace mnohojazyčnosti do výuky se nabízí koncepce didaktiky podporující mnohojazyčnost, která se opírá o teorii o jazykovém transferu a zdůrazňuje metalingvistickou a metakognitivní složku při učení se cizím jazykům. Data k vlastnímu výzkumu byla získána v rámci IVŠV Videostudie německého jazyka a zvolili jsme přístup založený na analýze interakcí. Výsledky předvýzkumu naznačují, že v hodinách německého jazyka dochází k situacím, které nesou potenciál k rozvoji mnohojazyčnosti a učitelé na tyto situace reagují rozdílným způsobem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.