Cross-Sectional Research on Pupils’ Foreign Language Learning Strategies and Achievement

Autoři

VLČKOVÁ Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ Kateřina JANÍK Miroslav

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Příspěvek se zaměřuje na strategie učení se cizímu jazyku používané žáky na konci primárního a nižšího a vyššího sekundárního vzdělávání v České republice. Diskutovány jsou rozdíly v používání strategií učení mezi úspěšnými a slabšími žáky v cizím jazyce. Porovnávána je deklarovaná míra používání strategií učení z perspektivy průřezového výzkumu tří stupňů vzdělávání. Reportována je míra používání strategií a stabilita vztahu vybraných proměnných s používáním strategií, a to napříč těmito vzdělávacími stupni. Dostupný vzorek tvořilo 1482 žáků primárního stupně, 2384 žáků nižšího a 1038 žáků vyššího všeobecně vzdělávajícího stupně sekundárního vzdělávání, kteří vyplňovali na české podmínky adaptovaný inventář strategií SILL (Oxford, 1990). Žáci primárního stupně vyplňovali také didaktický test. Doplňující informace o známce z jazyka a úspěšnosti v jazyce byly získány od žáků a učitelů. Ve všech třech skupinách respondentů dosahovaly dívky lepších výsledků v používání strategií i u znalosti jazyka. Žáci, kteří měli lepší výsledky z jazyka, používali strategie více, především kognitivní strategie. Tyto výsledky podporují závěry předchozích výzkumů o rozdílech mezi úspěšnými a méně úspěšnými žáky v používání strategií učení se cizímu jazyku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.