Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky

Autoři

KOČÁREK Petr HOLUŠA Jaroslav VLK Robert MARHOUL Pavel

Rok publikování 2013
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Rovnokřídlí jsou velmi nápadnou a na obecné úrovni dosti povědomou skupinou hmyzu. Avšak publikace, která by rovnokřídlé přiblížila široké odborné veřejnosti, dosud nebyla v naší literatuře zpracována. Z tohoto pohledu průkopnické dílo přináší kompletní přehled všech druhů naší fauny, kterých je v současnosti 97, doplněný o druhy, které se vyskytují v okolních státech a mohly by být u nás potenciálně také objeveny. Všechny druhy jsou ilustrovány fotografiemi obou pohlaví v jejich přirozeném prostředí doplněnými o popisy morfologie, bionomie, ekologie a zvukových projevů (stridulace). Originální audionahrávky zvukových projevů všech stridulujících druhů obsahuje přiložené CD, které umožní rozpoznání nápadných druhů také poslechem. Významnou součástí knihy je obrázkový determinační klíč, pomocí kterého lze podle nápadných morfologických znaků určit všechny druhy naší fauny, vč. těch potenciálních, většinou přímo v terénu. Úvodní část knihy podrobně seznamuje čtenáře s tělesnou stavbou rovnokřídlých, jejich ekologickými nároky, životními strategiemi, ohrožením a ochranou, obývanými biotopy a zoogeografií, ale také s metodami jejich studia. Atlas je určen jak odborníkům, učitelům, studentům a žákům, tak i milovníkům a ochráncům přírody, profesionálům i amatérům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.