"Mluví jako kdyby fakt byla Češka". Konstrukce národnosti/ethnicity v promluvách dětí

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

LIŠKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální studia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova nationality; ethnicity; schoolchildren; discourse analysis
Popis Žáci a žákyně 9. tříd, kteří navštěvovali etnicky a národnostně smíšené třídy (vietnamské, ukrajinské/ruské, romské), v rámci focus groups diskutovali vztahy ve svých třídách. Moje analýza kombinuje diskurzně-analytické přístupy konverzační analýzy a interpretačních repertoárů (Wetherell), aby porozuměla způsobům, jakými jsou konstruovány národnost a etnicita. Z analýzy vystupují tři témata: téma jazyka coby nástroje inkluze a exkluze; téma konstrukce in-group a out-group; a téma kultury, jež je konstruována v kontextu stejnosti/jinakosti. Ukazuji, že mluvčí identifikují zvládnutí jazyka většiny jako hlavní nástroj inkluze, zatímco rodný jazyk zůstává znakem „esenciální pravdy“ o identitě osoby. Při snahách o inkluzi do in-group, mobilizují národnostně/etnicky „jiní“ diskurzivní strategie vlastní normálnosti a podobnosti majoritě. „Domácí“ užívají diskurzu individualizace, aby se předvedli coby tolerantní jedinci a zároveň identifikují „dobré“ a „špatné“ „jiné“ z ostatních etnicit a národností. Kultura podobně jako biologie slouží k vysvětlení odlišností mezi lidmi. Zajímavý diskurzní prostor se otevírá v kategorii psychického „vnitřku“, který může sloužit k promýšlení rovnosti všech lidí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.