Aktuality

Studijní pobyty v zemích mimo Evropu

Kontakt

Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.

referent pro vědu a výzkum

telefon: 549 49 1606
e‑mail: