Baltistika

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově se specializací Litevština nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky do půlnoci 17. 8. 2024.

Co se naučíte

Program baltistika nabízí hlavně studium jazyků, které můžete studovat málokde jinde — litevštiny, finštiny, estonštiny a lotyštiny. U nás se naučíte jeden nebo i více z těchto jazyků. Seznámíte se s literaturou, kulturou i dějinami celé oblasti od Litvy po Finsko a získáte neobvyklé jazykové a kulturní znalosti. V dnešní době, kdy si mladí lidé tvrdě konkurují na trhu práce, je to cenný kapitál při hledání uplatnění po absolvování studia. Studium určitě bude stát čas a námahu, ale můžeme vám slíbit, že přinese také spoustu zábavných a inspirativních chvil!

Většina výuky probíhá v menších skupinách a se svými spolužáky z programu se budete setkávat i při dalších příležitostech — slavíme společně různé svátky, navštěvujeme kulturní akce, které se týkají Litvy, Finska, Estonska nebo Lotyšska. Během studia baltistiky lze volit z široké nabídky studijních pobytů v zahraničí, krátkodobých i dlouhodobých, během kterých se zdokonalíte v jazyce a poznáte zblízka studium i život v cizí zemi. Kromě seminářů a zahraničních pobytů můžete také využívat e-learningu.

Ve vyšších ročnících se budete moci podílet na různých překladatelských projektech nebo vypomáhat s organizací kulturních akcí. Uplatnění najdete například ve firmách, které hledají znalce těchto méně známých jazyků a místního prostředí. Můžete také pokračovat v magisterském studiu a zkusit kariéru tlumočníka, překladatele nebo se zaměřit na další studium jazykovědy a literární vědy – méně tradiční jazykové vybavení vás odliší od spousty dalších.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Poznáváte rádi země a jazyky, o kterých toho vaši kamarádi moc nevědí?
  • Zajímá vás současná evropská kultura?
  • Chtěli byste se dozvědět něco víc o Litvě, Finsku, Estonsku a Lotyšsku?
  • Učíte se rádi cizí jazyky? Čtete rádi krásnou literaturu?
  • Rádi byste během studia zkusili studovat i v zahraničí?

Pokud ano, je baltistika tím pravým programem pro vás!

„Máte zájem o baltistiku, ale nestihli jste Den otevřených dveří? U nás
jsou dveře otevřené každý den! Domluvme si schůzku naživo nebo online:
napište garantovi studijního programu na adresu seferis@phil.muni.cz
nebo zavolejte na číslo 549 497 122“

„Ku štúdiu baltistiky som sa dostala vďaka záujmu o menej tradične vyučované jazyky. Keďže odbor umožňuje začať od levelu začiatočník, výber bol jasný. S mojím odborom som aj počas štúdia veľmi spokojná. Vysoké zastúpenie vyučujúcich pochádzajúcich z Pobaltia robí prednášky zaujímavými a veľmi autentickými, s množstvom užitočných komentárov a neraz aj zábavných príhod. Možnosť previesť teóriu do praxe a zažiť kultúru krajiny na vlastnej koži umožňujú pravidelné ponuky na študijné pobyty v zahraničí, ktoré sú obrovským prínosom pre každého študenta.“

Lujza Gregoreková
studentka programu

Praxe

Praxi během studia můžete absolvovat jako volitelný předmět, může jít například o práci ve firmách zaměřených na jazykový software, pomoc při přípravě kulturních akcí.

Chcete vědět víc?

https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/4426-baltistika

Uplatnění absolventů

Jako absolvent se budete dobře orientovat v kulturních dějinách, literaturách i současnosti baltského regionu zahrnujícího Litvu, Lotyšsko, Estonsko a Finsko. Budete dobře ovládat jeden nebo více jazyků této oblasti. Díky studiu se naučíte práci s textem na mnohem vyšší úrovni než dříve a osvojíte si náhled na jazyk potřebný například pro výuku cizí řeči, překlad nebo tlumočení.

Studium baltistiky vás připraví na práci v humanitních vědách jako je lingvistika, literární věda, kulturologie či politologie. Dále můžete pracovat v překladatelství a tlumočnictví, žurnalistice nebo kultuře formou různorodé kulturní spolupráce s Litvou, Lotyšskem, Estonskem a Finskem.

„Již od střední školy jsem měla zájem o netradiční jazyky a studium baltistiky mi to plně umožnilo. To je také důvod, proč pokračuji i v navazujícím magisterském programu. Výuka je zde koncipována tak, že ve všech směrech prohlubujeme své dosavadní znalosti – a co mě baví nejvíce – zdokonalujeme se v překladatelské činnosti. Studium navíc probíhá v přátelském prostředí, což považuji za velké plus.“

Lenka Řezníková
absolventka programu

Podmínky přijetí

Dodatečné přijímací řízení do bakalářských studijních programů: nástup ke studiu podzim 2024
— Termín podání přihlášky do půlnoci 17. 8. 2024

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky ústní oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 17. 7. 2024 do 17. 8. 2024.
Oborové přijímací zkoušky se konají 23. - 26. 8. 2024.
Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Zaměření specializace: Litevština. Přestup na Finštinu je možný po 1. roce studia.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu osobního motivačního pohovoru a má za cíl zjistit důvody, které uchazeče vedly k volbě studia Baltistiky, a očekávání, se kterými uchazeči do studia nastupují.

Základní popis oborové zkoušky:
Uchazeči stručně představí své důvody, proč se rozhodli podat přihlášku ke studiu Baltistiky (např. zájem o dotyčné země, snaha studovat méně obvyklý obor, doporučení známých, náhoda atd.). Zkoušející uchazečům představí zaměření studijního programu Baltistika a základní rysy průchodu studiem. Předpokládána délka pohovoru je 10 min.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě předložených potvrzení o účasti v celostátním kole SOČ v oboru Historie, Olympiádě v českém jazyce a soutěžích v cizích jazycích (angličtina, francouzština, latina, němčina, ruština, španělština).
Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 17. 8. 2024.

Kritéria hodnocení

  • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
  • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky ústní oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Oborové přijímací zkoušky se konají 15. - 21. 4. 2024.
Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Zaměření specializace: Litevština. Přestup na Finštinu je možný po 1. roce studia.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu osobního motivačního pohovoru a má za cíl zjistit důvody, které uchazeče vedly k volbě studia Baltistiky, a očekávání, se kterými uchazeči do studia nastupují.

Základní popis oborové zkoušky:
Uchazeči stručně představí své důvody, proč se rozhodli podat přihlášku ke studiu Baltistiky (např. zájem o dotyčné země, snaha studovat méně obvyklý obor, doporučení známých, náhoda atd.). Zkoušející uchazečům představí zaměření studijního programu Baltistika a základní rysy průchodu studiem. Předpokládána délka pohovoru je 10 min.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě předložených potvrzení o účasti v celostátním kole SOČ v oboru Historie, Olympiádě v českém jazyce a soutěžích v cizích jazycích (angličtina, francouzština, latina, němčina, ruština, španělština).
Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

Kritéria hodnocení

  • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
  • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Podat přihlášku

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Baltistika jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium se specializací

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Baltistika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.