Informace o projektu
Geometrická analýza

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/93/2245
Období řešení
1/1993 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ministerstvo obrany ČR
Slezská univerzita v Opavě

Projekt je zaměřen na výzkum v interdisciplinární oblasti na rozhraní diferenciální geometrie, topologie, analýzy a matematické fyziky (geometrická analýza). Jeho cílem je přispět k řešení těchto problémů: - geometrická struktura globálních variačních funkcionálů pro pole a podvariety (inverzní variační problém, reducibilita řádu lagrangiánu, triviálnost) - geometrická struktura obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic (struktura rovnic, reprezentovaných konexemi, metody integrace, kohomologické metody a problém reprezentace nulové křivosti, variační bikomplex, problém formální integrability, algoritmizace - Maple) - problémy matematické fyziky (zákony zachování v obecné teorii relativity a teorii poli, problémy geometrického kvantování).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.