Uplatnění Rámcového vzdělávacího programu - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v praxi

Kód projektu
MUNI/41/023/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Mentální postižení, vzdělávání, základní škola praktická, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní vzdělávací program, klíčové kompetence, žák, učitel, speciální vzdělávání potřeby, výzkum

Projekt je zaměřen na problematiku uplatnění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v praxi. Součástí projektu je výzkumné šetření, které bude realizováno technikou řízeného rozhovoru směřovaného k ředitelům základních škol praktických a koordinátorům školních vzdělávacích programů. Dále bude použita technika dotazníku směřovaného k učitelům jednotlivých vzdělávacích oblastí. Bude se jednat o 2 základní školy praktické v Brně. Jeho cílem bude zjištění základních údajů o škole a principu tvorby školního vzdělávacího programu vzhledem k požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Výsledky

• Prohloubení odborných znalostí řešitelky v oblasti vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. • Příprava a realizace výzkumného šetření zpracovaného pod výzkumným záměrem MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání financovaného v roce 2009 Pedagogickou fakultou MU. • Přínos odborných znalostí pro výuku předmětu Speciální pedagogika. • Výsledky výzkumného šetření: Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 16 respondentů, z toho bylo 87,50 % žen a 12,50 % mužů. Respondenty byly učitelé základních škol praktických. Nejvíce respondentů bylo ve střední věkové kategorii (36 až 55 let). Téměř všichni sledovaní respondenti mají vysokoškolské vzdělání v oboru Speciální pedagogika. Výzkumného šetření se zúčastnili učitelé 1. i 2. stupně základní školy praktické.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.