Možnosti propojení Flash animací s měřícími systémy pro podporu výuky

Kód projektu
MUNI/41/010/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Flash, interaktivní animace, řízení, didaktika, měřící systémy

Flash interaktivní animace mohou vytvářet velmi výkonné grafické prostředí pro řízení a ovládání systémů připojených k počítači. Pro výuku je takové prostředí základním předpokladem pro vytvoření kvalitního interaktivního systému. Projekt si klade za cíl ověřit možnosti použití uvedených systémů ve výuce a jejich didaktický přínos.

Výsledky

Zásadním přínosem je že se ověřila správnost vytvořené koncepce systému MyIMLE. Získali jsme zpětnou vazbu, která vyzněla velmi pozitivně. Zjistili jsme některé cesty, kterými se lze v aplikační oblasti ubírat. Objevily se nové nápady, jak koncepčně rozšířit již hotový návrh systému MyIMLE a jak zefektivnit současný návrh.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.