Informace o projektu
Vývoj slabičných sonor v češině (SLASO)

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-04719S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt přispívá k empirickému a teoretickému porozumění fonologického systému staré
češtiny. Jeho cílem je poskytnout ucelený pohled na vývoj slabičných sonor. Za tímto účelem
bude vytvořen obsáhlý soubor historických dat. Data budou zpracována pomocí
kvantitativnělingvistických metod a analyzována v rámci moderního fonologického modelu Strict
CV.
Projekt je důležitý z hlediska české (diachronní) lingvistiky, protože vývoj slabičných sonor
není v dosavadní literatuře detailněji zmapován. Téma projektu je relevantní i z obecnělingvistického pohledu, neboť umožňuje testovat predikce teorií slabičné struktury.
Výstupy projektu jsou: 1. vědecké publikace, 2. prezentace na konferencích.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.