Informace o projektu
Replikace výzkumu vývoje kognitivních procesů A. R. Luriji III.

Kód projektu
MUNI/A/1518/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Předkládaný výzkumný projekt doplňuje výzkum z předchozího roku, který se zabýval replikací výzkumu provedeného A. R. Lurijou (1976). V rámci tohoto navazujícího projektu rozšíříme datovou základnu u stejných úloh. Výzkum bude proveden pomocí série experimentálních úloh: kategorizace skupiny předmětů, vysvětlení slov, pokusy s volnými otázkami, sebeanalýza a sebeuvědomění. Tato série úloh je založena na výzkumu, který provedl A. R. Lurija před devadesáti lety v Uzbekistánu. Je však přizpůsobená současné době a respondentům, kterými budou předškolní děti. Analýza dat bude jak kvantitativní, tak kvalitativní – budeme sledovat nejen četnost jednotlivých kategorií odpovědí, tak i jejich formu. Výzkumný tým složený ze dvou studentek a řešitele provede během jarního semestru sběr dat. Data budou v jarním semestru analyzována a bude připraven článek o výzkumu. Výstupem projektu bude publikace článku o výzkumu v časopise typu J Scopus.

Publikace

Počet publikací: 0


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.