Informace o projektu
Zahraniční vlivy na vzdělávání v matematice v Československu v období studené války

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-21886S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

O matematice jako školním předmětu většinou uvažujeme jako o oblasti lidského poznání, v níž je pravda jednoznačná a v určitém okamžiku ji všichni (znovu)objeví. I když uznáváme různorodost přístupů používaných profesionálními matematiky v jejich tvořivé činnosti, matematická fakta jsou ve škole předkládána jako nezpochybnitelné pravdy, což by mohlo znamenat, že také existuje jediná cesta, jak matematiku vyučovat. Vyučování matematice se však během let vyvíjelo a každých několik desetiletí prošlo komplexní přeměnou. Navrhovaný projekt prozkoumá důkladně vlivy západní Evropy a USA na formování cílů matematického vzdělávání a používaných metod výuky v Československu během studené války. Výstupy projektu (2 Jimp, 2 Jsc, 2 Jrec a jedna monografie) prohloubí naše chápání toho, jaký význam měl modernizační proces výuky matematiky v období studené války a jaký vliv mělo toto hnutí na matematické vzdělávání obecně.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.