Podoby profesní spolupráce ve škole

Kód projektu
MUNI/A/1363/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Podoba profesní spolupráce na základní škole je sice deklarovaná, ale dosud málo výzkumně reflektovaná. Předkládaný projekt o tuto reflexi - v rámci daných možností (podpora doktorandů, doba řešené 1 rok) - usiluje. Jeho cílem je prostřednictvím případových studií doktorandů charakterizovat podoby profesní spolupráce pomáhajících profesionálů (asistent pedagoga, začínající a zkušený učitel, speciální pedagog a sociální pedagog) a na základě jejich analýzy vytvořit koncepční rámec interprofesní spolupráce ve školním prostředí. Výsledky řešení projektu mohou být využity přímo v pedagogickém terénu (při vytváření interprofesních týmů) a při inovaci interprofesního kurikula budoucích pomáhajících profesionálů na PdF MU.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.