Informace o projektu
Replikace výzkumu vývoje kognitivních procesů A. R. Luriji II.

Kód projektu
MUNI/A/1404/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Výzkumný tým složený ze dvou studentek a řešitele provede výzkum, který bude navazovat na výzkum z minulého roku, který se zabýval replikací výzkumu provedeného A. R. Lurijou (1976). Během jarního semestru studentky seberou data, která budeme během v následujícím semestru analyzovat tak, abychom připravili článek do odborného časopisu. Žákům mateřských škol předložíme novou sérii experimentálních úloh. Nové série úloh vycházejí jednak z již proběhlého výzkumu (upravené úlohy na abstrakci a sylogismy, které se ukazaly jako výzkumně podnětné), jednak zařadíme úlohy, které vycházejí z výzkumného designu A. R. Luriji (1976), které jsme dosud neaplikovali (sebeanalýza a sebeuvědomnění). Výstupem projektu bude publikace článku o výzkumu v časopise typu J Scopus.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.