Od rešerše ke vysokoškolské didaktice (REVYD)

Projekt se zaměřuje na rozvoj vysokoškolské didaktiky za spolupráce akademických pracovníků kateder matematiky, biologie a geografie a vybraných studentů jak doktorského programu, tak i magisterských studijních programů PedF MU působících na pracovištích. Projekt tak navazuje na projekty specifického výzkumu z předchozích let, které se orientovaly na rozvoj akademických dovedností studentů, konkrétně tvorbu rešerší a přehledových studií a na rozvoj prezentačních a argumentačních dovedností. Letošní projekt opět vytváří prostor, ve kterém se studenti budou rozvíjet jak v prezentačních a argumentačních dovednostech, v orientaci v odborné literatuře, tak i v odborné akademické činnosti zaměřené na didaktiku studijních oborů matematika, geografie a biologie. Vzniknou tak mikrospolečenstva tří studijních oborů.
Vedle věcné podpory garantů (akademických pracovníků) budou studenti podpořeni finančně. Studenti budou ohodnoceni za práci na podkladové studii (popř. tvorba rukopisu), prezentování na konferenci a za práci na výzkumném projektu. Celkem by tak měly být připraven jedna metodika pro učitele matematiky (KMA, přehledové a vzdělávací texty), jedna systematická přehledová studie jako podklad pro rukopis (KGE), 1 článek v odborném periodiku (doktorský student, KGE), 7 konferenčních výstupů (3x KBI, 4x KGE), 1 projekt prezentující návrh vysokoškolské didaktiky (KGE).

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.