Psychologické aspekty přípravy vrcholových sportovců (PAPEA)

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/A/1270/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný výzkumný záměr je orientován na zmapování stěžejních podmínek psychologické přípravy vrcholových sportovců v České republice. Projekt vychází z výsledků realizované výzkumné studie Psychologické koreláty zvládání zátěže u vrcholových sportovců v ČR, která se zabývala psychologickými souvislostmi vzniku a rozvoje syndromu přetrénování. Její výsledky poukázaly na významné opomíjení stěžejních faktorů sportovního výkonu, jež jsou spojeny s psychologickou přípravou vrcholových sportovců. Psychologická příprava elitních sportovců je sportovci i jejich trenéry často vnímána výhradně jako efektivní nástroj ke zvyšování výkonu, nikoli jako nástroj, pomáhající zmírnit negativní dopady extrémní fyzické i psychické zátěže, která je s jimi realizovanou sportovní činností spojena. Opomíjena je tak její role cenného protektivního faktoru prevence selhání sportovce z psychologických příčin, který může mít významný protektivní vliv nejen na výkon sportovce, ale i na jeho celkový psychický i fyzický stav a vnímanou životní spokojenost. Studie přispěje k orientaci v užívaných strategiích, technikách a metodách psychologické přípravy vrcholových sportovců a současně umožní ověřit psychometrické charakteristiky vybraných zahraničních psychodiagnostických nástrojů i vhodnost jejich užití v českém sociokulturním prostředí.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.