Křesťanské prvky v literární tvorbě tří francouzských autorek 20. století

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP405/09/P442
Období řešení
1/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
francouzská literatura, konverze intelektuálů, křesťanské prvky v literatuře, Marie Noel, Suzanne Renaud, Sylvie Germain

Podstatou projektu je zpracování tematiky v literární tvorbě tří představitelek reprezentujících francouzskou literaturu 20. století (Marie Noel, Suzanne Renaud a Sylvie Garmain). Tematika jejich literárních děl je velmi ovlivněna křesťanstvím. Všechny tři spisovatelky budou zařazeny do dobového kontextu, bude provedena analýza jejich děl a nakonec bude provedeno srovnání tematiky jejich děl se zaměžením na křesťanské prvky. Výsledkem bude monografie v českém jazyce zpracovávající navrhované téma, doplněné ukázkami z děl vybraných autorek. Součástí studijních pobytů budou potřebné konzultace a snaha navázat kontaky s odborníky z oblasti francouzské literatury s křesťanským zaměřením za účelem další spolupráce. Problematika francouzské křesťansky zaměřené literatury, ani hodnocení literární tvorby vybraných autorek nejsou v našem prostředí dosud dostatečně odborně představeny.

Výsledky

Podstatou projektu bylo zpracování tématiky v literární tvorbě tří představitelek reprezentujících francouzskou literaturu 20. století, Marie Noëlové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové. Tématika jejich literárních děl je velmi ovlivněna křesťanstvím. Všechny tři spisovatelky byly zařazeny do dobového kontextu, byla provedena analýza jejich prací a nakonec srovnání tématiky jejich děl se zaměřením na křesťanské prvky. Výsledkem je monografie v českém jazyce zpracovávající navrhované téma, doplněná ukázkami a překlady z děl vybraných autorek. Součástí studijních pobytů byly potřebné konzultace a snaha navázat kontakty s odborníky z oblasti francouzské literatury s křesťanským zaměřením za účelem další spolupráce. Problematika francouzské křesťansky zaměřené literatury, ani hodnocení literární tvorby vybraných autorek nebyly v našem prostředí dosud dostatečně odborně představeny. Výsledkem jsou i dílčí studie zkoumající jednotlivé aspekty díla autorek v první či druhé polovině 20. století. Hlavní cíl projektu shromáždit materiál, prostudovat jej a vydat monografii byl naplněn. splnění cílů: vynikající hodnocení: Cílem projektu bylo studium francouzské křesťansky zaměřené literatury a zpracování literární tvorby tří představitelek 20. století, Marie Noëlové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové, jejichž literární tématika je významně ovlivněna křesťanstvím. Výsledkem je monografie v českém jazyce, doplněná ukázkami a překlady z děl vybraných autorek, a dílčí studie zkoumající jednotlivé aspekty díla autorek v první či druhé polovině 20. století. Cíl grantového úkolu byl splněn.

Publikace

Počet publikací: 25


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.