Prevence kriminality a rozvoj finanční gramotnosti prostřednictvím dramatických metod

Kód projektu
0567/ZM1822/9
Období řešení
10/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Magistrát města Ostrava
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt navazuje na předchozí spolupráci Kabinetu divadla utlačovaných PdF Masarykovy univerzity (KDivU) v oblasti prevence krimimality (od 2016) s Magistrátem města Ostravy a dalšími odbornými subjekty pracujícími s rizikovými skupinami v Ostravě.
KDivU se zaměřuje na práci se sociálně znevýhodněnými skupinami prostřednictvím dramatických a prožitkových metod zaměřených na rozvoj kritického myšlení s cílem podporovat v lidech uvědomění si vlastní životní situace, práv a síly ke změně.
Programy KDivU realizované s dětmi a mládeží ve vyloučených lokalitách ve výše uvedené spolupráci měly u participujících organizací i účastníků pozitivní ohlas právě díky názornosti dramatických metod. Účastníci pozitivně hodnotili srozumitelnost témat podaných skrze příběh hlavní postavy (např. zadluženost, lichva) a možnost zkusit si jednání na nečisto v modelových situacích, které postava zažívala. Na základě tohoto příkladu dobré praxe vznikla poptávka
realizovat program rozvoje finanční gramotnosti pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Komunitní centrum Liščina v Ostravě;
proškolit pracovníky s dětmi a mládeží působící v různých organizacích v dramatických metodách v kontextu prevence kriminality a rozvoje finanční gramotnosti.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.