Informace o projektu
Vhodné strategie výzkumu v oblasti společného a speciálně pedagogického vzdělávání

Kód projektu
MUNI/B/1418/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Vzdělávání všech žáků v co nejméně restriktivním (segregovaném) prostředí je základním prvkem paradigmatu speciální pedagogiky 21. století. Přechod od odděleného vzdělávání ke vzdělávání společnému však představuje nejen výzvu ke změně pro jednotlivé učitele a školy, ale také pro Pedagogické fakulty připravující budoucí učitele. Procesy směřující k inkluzivnímu vzdělávání, které probíhají na úrovni mezinárodní, národní, školní, třídní a individuální se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studenti DSP speciální pedagogika. Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí na konferenci „Výzkum inkluzivního a speciálního vzdělávání 2019“ více jak dvě desítky doktorandů DSP speciální pedagogika. Základní otázky, které si pro rok 2019 klademe: Které metodologie výzkumu se v kontextu inkluzivního a speciálního vzdělávání jeví jako nejvhodnější? Jakým způsobem jsou výsledky výzkumných šetření interpretovány a aplikovány ve speciálně pedagogické praxi? Stejně jako v loňském roce bude zejména pro studenty prvních ročníků představen žánr přehledových studií v rámci studijního programu DSP speciální pedagogika, který je úvodním metodologickým krokem pro rozpracování vlastních výzkumných strategií. Cílem pro rok 2019 bude zorganizovat intenzivní metodologické školení, na kterém představíme různé metodologické postupy, které je možné využít ve speciálně pedagogickém výzkumu. Budeme též pokračovat v uvádění studentů do výzkumné strategie formou videorozhovorů a tematické analýzy dat, které vychází z mezinárodně etablované metodiky DIPEx, jejímž garantem je OUSHI na Palackého univerzitě v Olomouci.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.