Uplatňování mezipředmětové spolupráce v terénní výuce (UTer)

Kód projektu
MUNI/A/1190/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt navazuje na předchozí projekty specifického výzkumu realizovaného na KGE PdF MU s cílem vytvoření konceptuálního a systémového rámce pro řešená témata dizertačních prací v oboru Didaktika geografie a Pedagogika. Předkládaný projekt si klade za cíl analyzovat uplatňování mezipředmětové spolupráce v terénní výuce se zaměřením na vyučovací předměty zeměpis a přírodopis v integraci s tělesnou výchovou a výchovou ke zdraví a k aktivnímu občanství. Výchozím předpokladem výzkumného týmu je, že mezipředmětová spolupráce se nedaří z důvodu řady bariér, obdobně jako terénní výuka, na základních školách zcela realizovat. Cílem projektu je analýza připravenosti studentů učitelství na realizaci mezipředmětové výuky v terénní výuce, implementace mezipředmětové výuky na základních školách vč. identifikace bariér její implementace a dopadů na žáky ZŠ.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.