An Introduction to Narratology

Kód projektu
MUNI/FR/1094/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Záměrem projektu je rozšířit základní nabídku literárněvědně orientovaných předmětů vyučovaných na MU v anglickém jazyce zavedením předmětu An Introduction to Narratology (Úvod do naratologie). Cílem projektu je 1. vytvoření a realizace nového jednosemestrového kurzu (od podzimu 2018), 2. vytvoření studijních materiálů (powerpointové prezentace na jednotlivé hodiny, antologie textů a česko-anglického slovníku naratologických pojmů), ale také 3. vytvoření e-learningnové podpory kurzu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.